Garantujeme profesijnú mlčanlivosť, čestnosť a odbornosť. Prioritou skupiny ACARTUS je bezpečnosť našich klientov. Dlhoročné skúsenosti nám to dovoľujú garantovať. Dodatočným garantom bezpečnosti je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone našej činnosti, čo je ďalší komfort pre podnikateľov, s ktorými podpisujeme zmluvy. Okrem už skôr urobených opatrení bezpečnosť našich klientov a spokojnosť našich klientov je pre nás veľmi dôležitá a preto zavádzame, resp. sme zaviedli systém ISO v našich kanceláriách. Takto zaisťujeme našim klientom poskytovanie služieb pri zachovaní najvyššieho profesionalizmu a legalizmu, dodávaním klientovi plnej satisfakcie a možnosti rozvoja. Vďaka tomu sa naši klienti môžu koncentrovať na vykonávanie vlastnej podnikateľskej činnosti. Pracujeme s použitím najlepších ekonomických systémov v daných krajinách (CDN Optima od COMARCH z Krakova, Premier od PREMIER SYSTEM z Prahy, Money S4 od Cigler Software z Bratislavy)., ktoré umožňujú našim klientom využiť priamy prístup do finančných dát firmy v každom mieste a o každom čase prostredníctvom Internetu.

kontaktujte nas