Zabezpečujeme vedenie jednoduchého ako aj podvojného účtovníctva pre všetky podnikateľské subjekty. Služby sú poskytované v slovenskom, českom, anglickom a poľskom jazyku.

V rámci toho zabezpečujeme najmä:

  • vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva;
  • komplexné zastúpenie klienta pred daňovým úradom ako aj ďalšími inštitúciami;
  • rekonštrukciu účtovníctva;
  • ročné zúčtovania a hlásenia;
  • overovanie vstupných údajov pri ich spracovávaní z daňového hľadiska;
  • v nadväznosti na účtovníctvo vypracujeme daňové priznanie;
  • vyhotovíme súhrnné výkazy;
  • INTRASTAT.

kontaktujte nas