Zakladanie spoločností je proces, ktorý si vyžaduje potrebnú znalosť príslušných právnych predpisov. Celý proces je upravený nie v jednom samostatnom právnom predpise ale vo viacerých, čo si vyžaduje nemalé znalosti a skúsenosti. Začínajúci ale aj skúsení podnikatelia takéto znalosti vo veľa prípadoch nemajú a taktiež nemajú čas obchádzať všetky potrebné úrady a inštitúcie.

Sme schopní pre klienta založiť spoločnosť kdekoľvek na území Slovenskej republiky, Českej republiky alebo Poľskej republiky.

Naše služby zväčša zahŕňajú:

  • vypracovanie zakladateľských dokumentov a ostatných právnych aktov potrebných na založenie a zápis spoločnosti do obchodného registra
  • zaistenie notára
  • zaistenie registrácie predmetov podnikania
  • registrácia spoločnosti pre daň z príjmov právnických osôb, prípadne pre ďalšie dane
  • poskytnutie sídla spoločnosti
  • zaistenie registrácie na príslušných úradoch súvisiacej so založením spoločnosti


Zakladateľské dokumenty štandardne vypracúvame dvojjazyčne a to v českom, slovenskom, anglickom a poľskom jazyku.

kontaktujte nas