new connectW 2011 roku Acartus S.A. zadebiutował na rynku NewConnect zarządzanym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za udział w tym ważnym dla nas wydarzeniu.

kontaktujte nas