1. Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2018 roku - 12 lutego 2019
2. Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2019 roku - 10 maja 2019
3. Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2019 roku -12 sierpnia 2019
4. Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2019 roku - 12 listopada 2019
5. Raport roczny jednostkowy oraz skonsolidowany za rok 2018 zostanie przekazany w dniu - 30 maja 2019.

Terminy spotkań z inwestorami, analitykami w roku 2019

15.04.2019r. godz. 10:00

07.09.2019r. godz. 10:00

kontaktujte nas