PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

platné odo dňa 25.05.2018

Je pre nás dôležité, aby ste sa pri používaní našich služieb cítili bezpečne a aj preto je ochrana Vašich osobných údajov významným prvkom budovania systémov a postupov využívaných v našej spoločnosti. Tieto pravidlá vysvetľujú, akým spôsobom v spoločnosti ACARTUS Slovakia, s.r.o. spracúvame Vaše osobné údaje pri poskytovaní našich služieb.
Zdôrazňujeme, že naša spoločnosť sa zaväzuje neustále zlepšovať politiku, postupy a systém bezpečnosti ochrany osobných údajov a za týmto účelom ich primerane inovovať a zdokonaľovať. V snahe zabezpečiť efektívnu ochranu osobných údajov získavame a uplatňujeme v praxi najnovšie poznatky.
Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej ako “GDPR”) a ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, Zákona o účtovníctve, Obchodného zákonníka a ďalších predpisov.
Zamestnanci našej spoločnosti a ďalšie osoby podieľajúce sa na našej činnosti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokladoch o záležitostiach týkajúcich sa našich klientov, ktoré sme získali pri výkone svojej činnosti, a ktoré nie sú verejne prístupné.
Ak máte akékoľvek otázky, môžete kedykoľvek kontaktovať našu zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorou je advokátska kancelária V4 Legal, s.r.o. so sídlom: Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina, IČO: 36858820, telefón: +421 41 321 12 90, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

pdfPravidlá spracúvania osobných údajov