Našim cieľom je podporovať rozvoj našich klientov prostredníctvom poskytovania služieb v oblasti účtovníctva, personalistiky, miezd a daňového poradenstva pri udržaní najvyššieho profesionalizmu a legalizmu činnosti tak, aby sme pomohli klientom v ich rozvoji a zaručili im plnú spokojnosť.

Druhou prioritou našej činnosti je podpora spolupráce medzinárodných podnikateľov v sfére strednej Európy prostredníctvom zabezpečenia profesionálnej pomoci v Poľsku, Českej republike a na Slovensku. Chceme, aby náš klient, vykonávajúci obchodné transakcie v zahraničí sa mohol sústrediť na vlastnú podnikateľskú činnosť, neobávajúc sa o problémy vyplývajúce z neznalosti jazyka alebo cudzích predpisov.

Mottom našej činnosti je priateľský prístup ku klientom, stotožnením sa s ich záujmami, vysoká odborná úroveň a kvalita služieb a v neposlednom rade dôraz na bezpečnosť aktivít a spokojnosť klienta.

kontaktujte nas