V oblasti personálnej a mzdovej agendy ponúkame našich klientom vysokú flexibilitu a širokú škálu služieb.

Prostredníctvom našich skúsených poradcov zefektívnime procesy v oblasti personalistiky a miezd a na mieru ošetríme všetky prípadné riziká vyplývajúce pre klienta ako zamestnávateľa z príslušných právnych predpisov. Klientom poskytujeme činnosti od vykonávania čiastkových služieb pre jednotlivé oddelenia, po kompletnú správu personálneho oddelenia. Našim kľúčovým princípom je diskrétnosť pri spracovávaní citlivých mzdových údajov.

Našim klientom ponúkame aj kompletný outsourcing mzdovej agendy, pričom zväčša prevezmeme viac ako 80 % klientových povinností pri ich spracovaní.

Využívaním našich služieb klient šetrí značnú časť nákladov, celá mzdová a personálna agenda je menej časovo náročná a menej riziková. Rozsah poskytnutých služieb závisí od individuálnych požiadaviek klientov.

kontaktujte nas