Skupina ACARTUS počas svojej dlhoročnej existencie vytvorila pevné partnerské vzťahy s významnými poradcami v Českej republike, Poľsku a Slovenskej republike. Ich služby využíva najmä v prípadoch, keď rozsah požadovaných služieb klientom presahuje rozsah nami poskytovaných služieb. Deje sa tak hlavne v právnej a špecializovanej daňovej oblasti. Medzi našich partnerov patria:

kontaktujte nas