On-line účtovnícky systém zabezpečuje zdieľanie dát medzi užívateľmi v rámci nášho účtovného systému. V rámci neho sa klient pripája ako vzdialený užívateľ do nášho ekonomického systému. Pred samotnou inicializáciou je mu vytvorené samostatné užívateľské konto, prostredníctvom ktorého sa prihlasuje do on-line systému.

Systém umožňuje klientovi najmä:

  • vystavovanie faktúr a objednávok;
  • sledovať stavy pohľadávok a záväzkov, DPH, stav bankových účtov;
  • sledovať svoju hospodársku situáciu;
  • zlacniť služby za vedenie účtovníctva;
  • prístup viacerých užívateľov do tej istej agendy s presne definovanými užívateľskými právami (užívateľské práva jednotlivých užívateľov je možné nadefinovať tak, aby to plne vyhovovalo požiadavkám klienta).

Výhody on-line účtovníctva:

  • klient môže viesť svoju evidenciu priamo v našom ekonomickom systéme (faktúry, skladová evidencia a pod.);
  • nonstop kontrola podnikania (7 dní v týždni a 24 hodín denne);
  • odstránenie duplicitnej evidencie dokladov;
  • zníženie ceny za vedenie účtovníctva;
  • prístup je možný prakticky z hociktorého miesta, postačí pripojenie na internet.

kontaktujte nas