Zamestnávať účtovné s praxou a znalosťou Češtiny pre našu pobočku v Těšíne.