1. Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku - 10 lutego 2017
2. Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku - 12 maja 2017
3. Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku -11 sierpnia 2017
4. Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku - 10 listopada 2017
5. Raport roczny za rok 2016 zostanie przekazany w dniu - 30 maja 2017

Terminy spotkań z inwestorami, analitykami w roku 2017:

  • 30.10.2017 godz. 10:00
  • 27.11.2017 godz. 10:00

kontaktujte nas