1. Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – 13 lutego 2015
2. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku – 12 maja 2015
3. Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku -12 sierpnia 2015
4. Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku – 12 listopada 2015
5. Raport roczny za rok 2014 zostanie przekazany w dniu – 29 maja 2015

Terminy spotkań z inwestorami, analitykami w roku 2015:

  • 14 wrzesień w siedzibie Spółki godz. 10.00
  • 07 grudzień w siedzibie Spółki godz. 10.00

kontaktujte nas