DATA CZYNNOŚĆ
14.02.2014 Publikacja raportu za IV kwartał 2013
12.05.2014 Publikacja raportu za I kwartała 2014
11.08.2014 Publikacja raportu za II kwartał 2014
11.11.2014 Publikacja raportu za III kwartał 2014
30.05.2014 Publikacja raportu rocznego za rok 2013


Terminy spotkań z inwestorami, analitykami w roku 2014:

Podsumowanie roku Acartus S.A. – spotkanie z analitykami i inwestorami:

Daty:

  • 10 luty w siedzibie Spółki o godz. 10.00
  • 29 grudnia w siedzibie Spółki o godz. 10.00

Serdecznie zapraszamy

Terminy spotkań zostaną opublikowane nie później niż na miesiąc przed planowaną datą spotkania.

kontaktujte nas