Naši skúsení odborníci poskytujú klientom komplexné daňové poradenstvo šité na mieru podľa ich konkrétnych potrieb a bez ohľadu na odvetvie, v ktorom pôsobia.

Zabezpečíme daňové poradenstvo vo všetkých daňových oblastiach, a to najmä:

  • daň z príjmov fyzických a právnických osôb;
  • daň z pridanej hodnoty (DPH);
  • spotrebné dane;
  • dane z motorových vozidiel;
  • miestne dane;
  • vrátenie DPH;
  • priebežné daňové poradenstvo;
  • zastupovanie klienta pred daňovým úradom a pri daňových kontrolách.

kontaktujte nas